Οδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τις Oδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων (Έκδοση 4η - Φεβρουάριος 2011).

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο ( μορφή .pdf )

e-max.it: your social media marketing partner