Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19321/2018
09-10-2018
24-10-2018
Καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
82449
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Επιστήμης των Υλικών ON/OFF
Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός πτυχίου x 10

(κατ ελάχιστον 7.5/10)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων υλικών

 

ON/OFF

Διδακτορική Διατριβή στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων υλικών

 

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων υλικών, λεπτών υμενίων

 

Έτη x 20 με max 80

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική ή/και Γερμανική

 

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 

Γνώση χρήσης Η/Υ

 

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

Δημοσιεύσεις x 5 με max 200

 

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 

Παρουσιάσεις x 5 με max 200

 

ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υδρογελών και πολυμερικών υλικών

ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών ex vivo

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών in vitro σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και in vivo

e-max.it: your social media marketing partner