Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22255/2019
19-06-2019
04-07-2019
Μιχαήλ Καρακασίδης
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ-ΘΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΘΕΙΟΥ (CARBONBAT)
82407
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ON/OFF
ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΡΩΔΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ON/OFF
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ   ΜΕ ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ON/OFF
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ x3
  • «Synthesis of Porous Carbon Structures» (ΕΕ
  • «Characterization of Porous Carbon Structures» (ΕΕ
e-max.it: your social media marketing partner