Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22257/2019
19-06-2019
04-07-2019
Χαράλαμπο Σταμάτη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
82432
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Βιοτεχνολόγου ή Βιολόγου, ή συναφούς ειδικότητας με γνώσεις στην περιοχή της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων Βαθμός Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)
Eμπειρία στην περιοχή της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων

Μήνες εμπειρίας X 2 μόρια

(μέγιστο: 36)

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου 10 ή 20 μόρια, αντίστοιχα (μέγιστο: 20)
Εμπειρία στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας 12 μόρια
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 12)

Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της.

e-max.it: your social media marketing partner