Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22316/2019
19-06-2019
04-07-2019
Δημόκριτο Τσουκάτο
Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
82464
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία 30
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο LOWER ON/OFF
Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου) ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στη Βιοχημεία ή Οργανική Χημεία ( εμπειρία στη διεξαγωγή εξειδικευμένων βιοχημικών αναλύσεων και μετρήσεων σε κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής) 50
Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ποιότητας μυϊκού ιστού σε κοτόπουλα. 10 μονάδες / μήνα με μέγιστο 40 μονάδες

Εξειδικευμένες μετρήσεις και έλεγχοι της πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής. (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 1 «Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής»)

e-max.it: your social media marketing partner