Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22743/2019
24-06-2019
09-07-2019
Δημόκριτο Τσουκάτο
Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής»
82415
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Χημείας (βαθμός μεγαλύτερος από 7,5) ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημείας ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Χημεία (βαθμός   μεγαλύτερος από 9,5) 30
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Proficiency C2 ON/OFF
Χρήσης Η/Υ (Βασικές Εφαρμογές Γραφείου, Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων, παρουσιάσεις, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρήση βάσεων δεδομένων) ON/OFF
Εμπειρία στην εκτέλεση βιοχημικών προσδιορισμών και ανάλυση στοιχείων (χρήση Βιοχημικού Αναλυτή, χειρισμός Μικροσκοπίου κλπ) 20
Χρήση τεχνικών ESI-MS Φασματομετρία, UV-Vis Φασματοσκοπία, RP-HPLC, φθορισμόμετρο. 20
Εμπειρία σε τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 20

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΕΕ 4): Προσδιορισμός δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ορό, επίπεδα της μυοσκελετικής ισομορφής στον ορό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης.

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΕΕ 8): Ανάλυση των επιπέδων της μυοσκελετικής ισομορφής στον ιστό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα.

e-max.it: your social media marketing partner