Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9974/2020
05-03-2020
23-03-2020
Δημόκριτος Τσουκάτος
Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
82464

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία

30

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο LOWER

ON/OFF

Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)

ON/OFF

Έμπειρος ερευνητής-Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στη Βιοχημεία ή Οργανική Χημεία ( εμπειρία στη διεξαγωγή εξειδικευμένων βιοχημικών αναλύσεων και μετρήσεων σε κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής)

50

Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ποιότητας μυϊκού ιστού σε κοτόπουλα.

10 μονάδες / μήνα με μέγιστο 120 μονάδες

Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής. (Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3 «Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής»).

e-max.it: your social media marketing partner