Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10252/2020
06-03-2020
23-03-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ
Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
82588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ON/OFF

Εμπειρία στη φασματοφθορισμομετρία

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

Εμπειρία στη βιοαπεικόνιση

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις στη σύνθεση νανοϋλικών

3 μονάδες/μήνα (μέγιστο 300 μονάδες)

Μελέτη της διακύμανσης της αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές, σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων, στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους.

e-max.it: your social media marketing partner