Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10909/2020
10-03-2020
26-03-2020
Μηνάς Πασχόπουλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε Γραμματειακά και  Διοικητικά καθήκοντα

(Μήνες Εμπειρίας) x 3 (Μέγιστη βαθμολογία 36)

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο C2  30

Επίπεδο C1  20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέγιστη βαθμολογία 45 (Μέσος όρος επιμέρους στοιχείων της συνέντευξης)

1. Σχηματισμός αντίληψης στο κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.    

 • Καλά : 5
 • Πολύ καλά : 10
 • Άριστα : 15

2. Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και επίδειξης συνεργατικού/ομαδικού πνεύματος.

 • Καλά : 5
 • Πολύ καλά : 10
 • Άριστα : 15

3. Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση του εν λόγω έργου.

 • Καλά : 5
 • Πολύ καλά : 10
 • Άριστα : 15

Αντικείμενο σύμβασης:

 1. Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του Έργου.
 2. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου.
 3. Στήριξη των Επιστημονικώς και Τεχνικώς Υπευθύνων  του έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής στη διοικητική και οργανωτική  υλοποίηση του έργου. 
 4. Λειτουργία της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αποστολή της, και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ΦμεΑ και ΕΚΟ του Ιδρύματος.
 5. Επιμέλεια της παραγωγής Συγγραμμάτων για ΦμεΑ με προβλήματα Όρασης και υποστηρικτικού υλικού.
e-max.it: your social media marketing partner