Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10912/2020
10-03-2020
26-03-2020
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
82745

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διπλωματούχος Μηχανικός Υλικών

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας ή κάτοχος διδακτορικού σε θέματα μη καταστροφικών τεχνικών ελέγχου των υλικών με προηγμένες μεθόδους θερμογραφίας υπερύθρου

ON/OFF

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε θέματα θερμογραφίας

Μέγιστο 20 (1 μονάδα ανά άρθρο)

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφή αντικείμενα με αυτό του έργου

Μέγιστο 40 (5 μονάδες ανά πρόγραμμα)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Πειραματική εμπειρία σε εργαστήριο μηχανικής και μη καταστροφικών μεθόδων

10

Συνέντευξη – Θεματική ενότητα: Γνώση της τεχνικής υπέρυθρης θερμογραφίας

20

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων), ΕΕ6 (Σύστημα επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας: Επέκταση λογισμικού και μοντελοποίησης εικονικής (virtual) πραγματικότητας σε αντίστοιχο επαυξημένης πραγματικότητας για τον εξωτερικό χώρο αναφοράς) και ΕΕ7 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner