Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10971/2020
10-03-2020
26-03-2020
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
82745

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Τοπογράφος Μηχανικός, Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής

ON/OFF

Κατ’ ελάχιστον 7-ετής επαγγελματική εμπειρία ως τοπογράφος

ON/OFF

Εμπειρία στη χρήση 3D LASER SCANNING και DRONES για αποτυπώσεις και παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένος χειριστής DRONE από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

55

Συνέντευξη - Θεματικές ενότητες:

-      Φωτογραμμετρία

-      Εξοπλισμός 3D αποτύπωσης

-      Λογισμικά παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων BIM

15

15

15

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων) και ΕΕ7 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner