Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11044/2020
10-03-2020
26-03-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
82533

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

   

Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική.

Μήνες Χ 50 με max 150

Γνώσεις web development

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

ON/OFF

Πακέτο εργασίας «WP4, T4.2 – Massive open online course (MOOC) για την παρηγορητική/ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με την νόσο του Πάρκινσον», με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

e-max.it: your social media marketing partner