Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 35844/2020
02-10-2020
19-10-2020
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής ή σχετικού αντικειμένου

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός πτυχίου x 10

Διδακτορικό τίτλος σπουδών στην Ιατρική ή Φαρμακολογία με έμφαση στην επίδραση φαρμάκων σε ιστούς

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στο τομέα της Φαρμακολογίας και Ανοσοφαρμακολογίας

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στο όργανο του δέρματος

ON/OFF

Μεταδιδακτορική εμπειρία σε αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά/ Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10, max 50

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας συσκευών βιοϊατρικής τεχνολογίας

ON/OFF

1.    Η μελέτη σύνθεσης νανογαλακτωμάτων υπογλυκαιμικών ουσιών.

2.    Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα.

e-max.it: your social media marketing partner