Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36424/2020
08-10-2020
23-10-2020
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
82782

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Φυσικής ή Χημείας ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικής Μηχανικής ή Χημείας ή Φυσικής

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία σε προηγμένες μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών και ειδικότερα της Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP)

50/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, XRD, XPS, EPR, XRF

15/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών τεχνικών GC-TCD, GC-MS, HPLC

25/100

Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών νανοδομών με βάση οξείδια και υποξείδια μετάλλων μέσω Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για Τεχνητή Φωτοσύνθεση. 

e-max.it: your social media marketing partner