Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37304/2020
19-10-2020
03-11-2020
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
82740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής με Πτυχιακή Εργασία ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

βαθμός πτυχίου X 4 (max 40)

Προγραμματισμός σε C/C++, Java, Python, πολυνηματισμό/παραλληλισμό, γραφικά, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

NAI/OXI

Προγραμματιστική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο που μπορεί να υποστηρίξει πρότυπο μοντέλου /προβολής/ελεγκτή

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

Προγραμματιστική εμπειρία βάσεων δεδομένων για διαχείριση δεδομένων χρονοσειρών

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

Προγραμματιστική εμπειρία διεπαφών ιστού για γραφική απεικόνιση χρονοσειρών και γεωγραφικών δεδομένων (JavaScript/AJAX και σχετικά πλαίσια ανάπτυξης)

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας άμεσης ενημέρωσης».

e-max.it: your social media marketing partner