Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38380/2020
23-10-2020
09-11-2020
ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
82336

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος σχολής καλών τεχνών και ομοειδών σχολών ή απόφοιτος αρχιτεκτονικής.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Portfolio

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώσει λιγότερες από 80 μονάδες απορρίπτεται.

-   Μη ικανοποιητικό-0

-   Βασικό - 40

-   Ικανοποιητικό- 80

-   Εξαιρετικό - 120

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη   συνέντευξη, τότε απορρίπτεται.

Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται. Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε   ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις - 50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές και Δημιουργικές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

1. Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.3: Calibration of pre-existing material and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece.

2. Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1: Contribution to Construction of interactive, artistic installations.

e-max.it: your social media marketing partner