Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38766/2020
27-10-2020
11-11-2020
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή Βιοχημείας ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

Διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της Φυσιολογίας

ON/OFF

Μεταδιδακτορική εμπειρία στη Βιοχημεία ή/και Φυσιολογία

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία σε μελέτες σε κύτταρα και πειραματόζωα

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στη μέτρηση του οξειδωτικού στρες και τη δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10, max 400

Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10, max 200

Γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

1. Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα.

2. Η μελέτη των νανογαλατωμάτων υπογλυκαιμικών ουσιών σε επίμυες.

3. Ο έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων που θα αναπτυχθούν και η πιλοτική ανάπτυξη του προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner