Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών...

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
Μέρος του παραδοτέου 2.1: Πιλοτική υλοποίηση συστήματος χαρτογράφησης Μέρος του παραδοτέου 3.1: Σχεδιασμός και πιλοτική ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης και διεπαφών τελικών χρηστών...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Εθνική Συμμετοχή στο Έργο 81721 για το Έτος 2018
13-11-2019
28-11-2019
 Ανάλυση διμερών γραφημάτων επερωτήσεων-κειμένων λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των χρηστών που θέτουν τις επερωτήσεις και τη σχετικότητα των κειμένων με τόπους....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
13-11-2019
28-11-2019
Συλλογή φαρμακευτικών φυτών, παραγωγή εκχυλισμάτων και ταυτοποίηση φυτοχημικών ενώσεων στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:   ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα. EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
13-11-2019
28-11-2019
Επιλογή και στρατολόγηση ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

Γεύση Ηπείρου (e-ΓΗ)
13-11-2019
28-11-2019
Υποστηρικτικές εργασίες καινοτομίας (Συμμετοχή στο ΕΕ2)...

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
13-11-2019
28-11-2019
«Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παράλληλης επεξεργασίας σημάτων πραγματικού χρόνου.»...

Γεύση Ηπείρου (e-ΓΗ)
13-11-2019
28-11-2019
Υποστηρικτικές εργασίες καινοτομίας (Συμμετοχή στο ΕΕ2)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-11-2019
28-11-2019
Παραδοτέο 4.1.1 Elaboration of collected material in Greece. Analysis of temporal and spatial characteristics of crowsourcing stories (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.4 Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations to be selected for implementation (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.5 Specification of technical requirements for the imp...

Χρονολόγηση αρχαιολογικών και γεωλογικών δειγμάτων με τη μέθοδο της φωταύγειας
13-11-2019
28-11-2019
Χρονολόγηση δειγμάτων αρχαιολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος με τη μέθοδο της φωταύγειας, η οποία θα περιλαμβάνει επεξεργασία, μετρήσεις, αναλύσεις των δειγμάτων και συγγραφή σχετικών επιστημονικών αναφορών....

ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (BioPoC)
01-11-2019
18-11-2019
1. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών με Απόκριση στο Η2Ο2. 2. Μελέτες Κλίμακας / Παρακαταθήκη Βέλτιστων Πολυμερών. 3. Ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών με απόκριση στο pH και το H2Ο2. Ακινητοποίηση ενζύμων. Αποτίμηση αναλυτικής συμπεριφοράς βιοαισθητήρων....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, καινοτόμες μέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (κελύφους) επεξεργασίας του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή του, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας.  ...

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, καινοτόμες μέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (κελύφους) επεξεργασίας του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή του, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών και έλεγχος τους με τη χρήση μεθοδολογιών πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ενότητα εργασίας:   EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων....

Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries
01-11-2019
18-11-2019
Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση και υλοποίηση οπτικών κυκλωμάτων ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Ανάπτυξη προτύπου συστήματος επικοινωνιών με ζεύξη ορατού φωτός. ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Συμμετοχή στην έρευνα και σχεδίαση μεθοδολογίας συλλογής βιοσημάτων και δεδομένων από κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, στην αποθήκευσή τους, στην επεξεργασίας και ανάλυσης τους και στο σχεδιασμό συστήματος επεξεργασίας του (ΕΕ2), Συμμετοχή στην υλοποίηση των υποσυστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και σταθερότητα του συνολικού συστήματος (ΕΕ3), Συμμετοχή στην υλοποίηση, ανάπτυξη και δοκιμές του λογισμ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με την ανάλυση, επεξεργασία και συλλογή δεδομένων, μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και συμμετοχή στη σχεδίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης δεδομένων & σημάτων και στο σχεδιασμό συστήματος αναγνώρισης και προσδιορισμού δραστηριοτήτων χρήστη (ΕΕ2), συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμές εξασφάλισης και προστασίας των δεδομένων καθώς επίσης  συμμετοχή...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
The mediterranean Diet as transversal CBC asset: D3.3.1 Medical and paramedical needs of silver tourists-special focus Greece Testing and piloting: D5.3.4 Training the Silver Wellbeing Tourists...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Υπεύθυνος/η για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος που θα σχεδιαστεί, ανάλυση και περιγραφή σεναρίων χρήσης και υπεύθυνος για την ανάλυση και περιγραφή των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο (ΕΕ1), υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης και διασύνδεσης των υποσυστημάτων στην πληροφοριακή πλατφόρμα και καθορισμός των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών για την εξασφάλιση στης ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. (ΕΕ3)...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
Testing and piloting: D5.3.1 The routes of cereals, D5.3.2 Silver wellbeing MED diet guide – special focus Greece...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
Deliverable 3.3.2 - Database of food producers and recipes: Mapping of lands of the MeD Diet providing a database of food producers and recipes...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
30-10-2019
14-11-2019
Συμμετοχή στη μελέτη σκοπιμότητας αναφορικά με την επιχειρηματική ευκαιρία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας, εκτίμηση κόστους- οφέλους και τις διαδικασίες της επιχείρησης μετά την ενσωμάτωση του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος (ΠΕ1),  συμμετοχή στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων στην επιχείρηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΕ2), συμμετοχή στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων αναφορικά μ...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
30-10-2019
14-11-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
30-10-2019
14-11-2019
Συμμετοχή στη μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος, την έρευνα σχετικά με τις τεχνικές και την υπάρχουσα διεθνώς τεχνολογία και τις τεχνολογικές προδιαγραφές του συστήματος ιχνηλασιμότητας (ΠΕ1) Συμμετοχή στην έρευνα & σχεδιασμό & ανάπτυξης συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας,  επεξεργασίας και αξιοποίησης GS1 DataBar, Συγγραφή εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (ΠΕ2) Συμμετοχή στην έρευνα για αλγορίθμους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και στο σχεδιασμό συστ...

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
25-10-2019
11-11-2019
Συμμετοχή στο ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές. Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας ...

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
25-10-2019
11-11-2019
Συμμετοχή στο ΕΕ4 - Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ....

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
25-10-2019
11-11-2019
1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4)• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου 2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (EE5)• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
17-10-2019
01-11-2019
Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Συμμετοχή στο ΕΕ5)...

Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων
17-10-2019
01-11-2019
Διατροφική/κλινική μελέτη τελικού Προϊόντος διατροφικών συμπληρωμάτων και έλεγχος της δράσης αυτών σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (συμμετοχή στο ΕΕ13)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
17-10-2019
01-11-2019
Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της (Συμμετοχή στο ΕΕ2) Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Συμμετοχή στο ΕΕ5) ...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
17-10-2019
01-11-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, φυτικών πρωτεασών και οινοποιητικών ζυμών για παραγωγή προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
17-10-2019
01-11-2019
Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση κα...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
17-10-2019
01-11-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa l.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
16-10-2019
31-10-2019
Ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβέλαιου. Ανάλυση, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συμμετοχή στη συγγραφή ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (συμμετοχή στο ΕΕ3)...

21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος
16-10-2019
31-10-2019
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 21Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ...

Panhellenic infrastructure for atmospheric composition and climate change (PANACEA) ΠΙ
16-10-2019
31-10-2019
Αερολύματα σκόνης στη Μεσόγειο. Επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό της περιοχής. Συμμετοχή στο ΠΕ8: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και έκθεση πληθυσμού (JRA1)....

Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας
16-10-2019
31-10-2019
Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και μελέτη πληθυσμών μικτών μικροβιακών ειδών σε δείγματα γάλακτος και τυροπήγματος. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ2 Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων ή βελτίωση παραγόμενων προϊόντων με χρήση των νέων επιλεγμένων καλλιεργειών ΕΕ4 Οργανοληπτική αξιολόγηση - Μελέτες αποδοχής καταναλωτών ΕΕ5 Πιλοτικές εφαρμογές ...

Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας
16-10-2019
31-10-2019
Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και μελέτη πληθυσμών μικτών μικροβιακών ειδών σε δείγματα γάλακτος και τυροπήγματος. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ2 Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων ή βελτίωση παραγόμενων προϊόντων με χρήση των νέων επιλεγμένων καλλιεργειών ΕΕ4 Οργανοληπτική αξιολόγηση - Μελέτες αποδοχής καταναλωτών ΕΕ5 Πιλοτικές εφαρμογές ...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ-INNOCHICKEN
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro....

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ- "INNOCHICKEN"
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro...

OLIVE_CULTURE - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΘΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
14-10-2019
29-10-2019
Προπτυχιακός φοιτητής για συμβολή στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την προσαρμογή και εκτίμηση του συστήματος παροχής συμβουλών (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαισιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop...

OLIVE_CULTURE - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΘΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
14-10-2019
29-10-2019
Προπτυχιακός φοιτητής για συμβολή στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την προσαρμογή και εκτίμηση του συστήματος παροχής συμβουλών (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-10-2019
29-10-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβι...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
04-10-2019
18-10-2019
συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
04-10-2019
18-10-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.4, Organization of the pitch event in Greece...