Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
30-09-2020
15-10-2020
Σχεδίαση και ανάπτυξη γραφο-αλγορίθμων για τη διαχείριση των δεδομένων της χαρτογράφησης (μέρος του Παραδοτέου Π2.1: Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο παραδοτέο 3.1.4 Launching of Map and App: setup of tools and services for data collection, presentation and manipulation, by the public (Α/Μ)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ)....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
30-09-2020
15-10-2020
1.    Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών.2.    Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης                     αντιβιοτικών....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
30-09-2020
15-10-2020
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
28-09-2020
13-10-2020
1.  Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4):       - Π4.2 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ 2.  Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6).      - Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
28-09-2020
13-10-2020
1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2): Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης. Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς 2. Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3): Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
28-09-2020
13-10-2020
Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα. Έκθεση αξιολόγησης συστήματος. ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
28-09-2020
13-10-2020
1.    Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4). Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία. Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων. Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου. ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28-09-2020
13-10-2020
1.   Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. 2.   Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές        του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος....

Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes – Acronym: GIENAHS
28-09-2020
13-10-2020
Υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού του παρατηρητηρίου για τα βιομηχανικά διδακτορικά και υποστήριξη στον σχεδιασμό και υλοποίηση των webinars για τα βιομηχανικά διδακτορικά (WP7)....

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
28-09-2020
13-10-2020
Εισαγωγή Δεδομένων και διαγνωστικά ερωτηματολόγια (ΠΕ2) Ανάπτυξη διαγνωστικών ερωτηματολογίων Συλλογή δεδομένων από τα ερωτηματολόγια  Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο ...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
28-09-2020
13-10-2020
Εισαγωγή Δεδομένων και διαγνωστικά ερωτηματολόγια (ΠΕ2) Ανάπτυξη διαγνωστικών ερωτηματολογίων. Συλλογή δεδομένων από τα ερωτηματολόγια.  Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Σύνταξη του κλινικού πρωτοκόλλου. Αξιολόγηση ένταξης ασθενών στο κλινικό πρωτόκολλο. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελετών Ύπνου. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
25-09-2020
12-10-2020
Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ1 «Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Παραγωγή εκχυλισμάτων»....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-09-2020
07-10-2020
Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών μέσω εικονικών μονοπατιών (δημιουργία γεωγραφικού χάρτη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) με στόχο την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού (WP3)....

"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
22-09-2020
07-10-2020
Financial Manager Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ....

"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
22-09-2020
07-10-2020
Technical Staff: Existing full-time staff, who will be in charge of all related administrative procedures and monitor the progress of preparing the capacity-building related material / Τεχνικό προσωπικό: πλήρους απασχόλησης προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και θα παρακολουθεί την πρόοδο της προετοιμασίας του σχετικού με την ανάπτυξη ικανοτήτων υλικού....

"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
22-09-2020
07-10-2020
Administrative Staff: Existing full-time staff who will be in charge of all related administrative procedures and monitor the progress of the external expert. / Διοικητικό προσωπικό: Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και θα παρακολουθεί την πρόοδο του εξωτερικού εμπειρογνώμονα....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
22-09-2020
07-10-2020
Αλληλούχιση του μικροβιώματος με Next Generation Sequencing (NGS) καθώς, βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του μικροβιώματος και συμμετοχή στην συγγραφή δημοσίευσης. Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής.                                  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
22-09-2020
07-10-2020
Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής.                                      Ανάλυση του μικροβιώματος και σύνθεσή του σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής παρουσία ή απουσία αντιβιοτικών και διατροφικών μεταβολών.                    ...

FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21-09-2020
06-10-2020
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", Βάσεις δεδομένων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχ...

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15-09-2020
30-09-2020
Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διοικητική υποστήριξη 394 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
14-09-2020
29-09-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών (ΕΕ1), Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (ΕΕ2), Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (ΕΕ6)....

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
14-09-2020
29-09-2020
Επιτόπιες ηχογραφήσεις παραδοσιακών-λαϊκών μουσικών, τελικός σχεδιασμός ήχου (Mixing-mastering) 4 CD's, ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού και συγγραφή κειμένου δισκογραφίας μουσικής της Θεσσαλίας....

Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
14-09-2020
29-09-2020
Συμμετοχή στο «D5.1.1: Organizing of Pilot Exhibition Visits for Stakeholders from Greece through the CB Cheese Route»....

RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
14-09-2020
29-09-2020
Επικοινωνία με τοπικούς stakeholders, επιτόπιες επισκέψεις για την ενεργοποίηση συμμετοχής τους στο δίκτυο για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προστασία τους περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, τη θαλάσσια ρύπανση και την προστασία των παράκτιων περιοχών (WP5)....

RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
14-09-2020
29-09-2020
Αναζήτηση τοπικών stakeholders, επισκέψεις στους stakeholders  και συνεργασία μαζί τους για την ενημέρωση για το σχεδιαζόμενο Δίκτυο καθώς και για θέματα αναφορικά με την αξιοποίηση  νέων τεχνολογιών στην προστασία τους περιβάλλοντος, και την θαλάσσια ρύπανση κυρίως από πλαστικά απορρίμματα (WP5)....

RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
14-09-2020
29-09-2020
Ανάλυση, έλεγχος και βελτίωση του επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου και της παρουσίασης του βίντεο και της δημιουργικής δημοσίευσης αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης. Υποστήριξη και οργάνωση του τελικού υλικού των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (WP5)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
11-09-2020
28-09-2020
Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (CANNABIS SATIVA L.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CANNABISMED)
11-09-2020
28-09-2020
Έλεγχος και ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβελαίου....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
10-09-2020
25-09-2020
α) Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα. β) Η μελέτη της επίδρασης των νέων παρασκευασθέντων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα) καθώς και γ) Η έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PHAREM)
10-09-2020
25-09-2020
Bελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PHAREM)
10-09-2020
25-09-2020
Bελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1)....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-09-2020
29-09-2020
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
08-09-2020
23-09-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας.  Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης...

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
03-09-2020
18-09-2020
Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Αυτόματη κατάτμηση και κατηγοριοποίηση της πολυδιάστατης χρονοσειράς αισθητηριακών σημάτων»....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
03-09-2020
18-09-2020
Μελέτη θεωρητικού υποβάθρου και υφιστάμενης τεχνολογίας για (α) ανάλυση δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χρόνο και (β) ανάλυση του ιστορικού των δρομολογίων και του φόρτου αυτών, με στόχο την έγκαιρη παραγωγή αποτελεσματικών προτάσεων για δυναμικό σχεδιασμό δρομολογήσεων ανάλογα με τη ζήτηση, καθώς και της ζήτησης των επιβατών. Καθορισμός απαιτήσεων του συστήματος SmartCityBus....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
03-09-2020
18-09-2020
Μελέτη θεωρητικού υποβάθρου και υφιστάμενης τεχνολογίας για δυναμική και αυτοματοποιημένη συλλογή, καταγραφή και οργάνωση μεγάλου όγκου δεδομένων κίνησης οχημάτων και επιβατών. Καθορισμός απαιτήσεων του συστήματος SmartCityBus....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
02-09-2020
17-09-2020
Αλληλούχιση του μικροβιώματος με Next Generation Sequencing (NGS), βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του μικροβιώματος και συμμετοχή στην συγγραφή δημοσίευσης. Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής.                                   ...

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2022
02-09-2020
17-09-2020
Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
27-08-2020
11-09-2020
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή & αρχή πιστοποίησης, υπεύθυνος/η για την υποβολή οικονομικών αναφορών, υποστήριξη και καθοδήγηση των εταίρων σε οικονομικά θέματα (WP1)....

RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
27-08-2020
11-09-2020
Συλλογή, έλεγχος, βελτίωση παρουσίασης και προετοιμασία αναπαραγωγής και διάθεσης του επιστημονικού περιεχομένου του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς πληροφορικής (WP5)....

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ: ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ;
24-08-2020
08-09-2020
Selective mitochondrial targeting Dissemination ...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
30-07-2020
14-08-2020
Παρασκευή πρωτεϊνικών λειτουργικών μπαρών στο πλαίσιο της ΕΕ2: Παρασκευή βιολειτουργικών τροφίμων Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας στο πλαίσιο της ΕΕ3: Πλήρης φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας-Παραγωγή τελικού προϊόντος ...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
28-07-2020
12-08-2020
Συμμετοχή στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας Υποστήριξης στο Πλαίσιο της 4ης Ενότητα Εργασίας (ΕΕ4) για την ενοποίηση των υποσυστημάτων του σταθμού βάσης σε μια ενιαία πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης. Θα ενσωματώνει και τον ειδικό κόμβο σε ένα δίκτυο ασύρματων κόμβων ο οποίος θα συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που μεταδίδεται στο δίκτυο αυτό αλλά και το υπολογιστικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Κύρια διαδικασία αποτελεί η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής cloud, η οποία θα φιλοξενήσει όλα τα...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
28-07-2020
12-08-2020
Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
28-07-2020
12-08-2020
Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
27-07-2020
11-08-2020
Συμμετοχή στις εργαστηριακές δοκιμές και στην ολοκλήρωση υποσυστημάτων επεξεργασίας και ανάλυση βιοσημάτων και ενσωμάτωσή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα  του πρωτότυπου και τις τελικές δοκιμές και βελτιώσεις του τελικού συστήματος, συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας, συνέδρια και εκθέσεις (ΕΕ3), συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)
27-07-2020
11-08-2020
Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων - Προσδιορισμός φύλου και In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροδιορισμένου σπέρματος. Τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση....